2021. január 21., csütörtök

Legyen újra korrekt párbeszéd!


 

A Váci Polgár szerkesztősége is sajnálattal tapasztalja, hogy Vácon az elmúlt egy évben megszaporodtak az online felületeken a név nélkül és arc nélkül nyilatkozók, akik az ismeretlenségbe burkolódzva sok esetben nem megfelelő stílusban fejtik ki véleményüket a más véleményen lévőkről.

Lapunk szerkesztősége elhatárolódik ettől a jelenségtől.

Ezért szeretnénk felhívni mindenki figyelmét arra, hogy egyedül a nyílt és korrekt párbeszédnek van értelme és helye a város közéletében. Mi eddig is erre törekedtünk és a jövőben is ennek jegyében kívánunk párbeszédet folytatni.

Kérünk mindenkit, hogy tegyen hitet a megfelelő stílusú és tartalmú közbeszéd mellett! 

2021. január 4., hétfő

2020

2020 az az év , amit sokan szeretnénk elfelejteni. Bár úgy is nézhetjük, hogy történelmi időket élünk. Egy kis vírus elkapott minket, európai embereket (is). Jól megijedtünk, mint kiderült nem alaptalanul. Sok barátunk, ismerősünk esett áldozatul az új betegségnek. Az életünk megváltozott. 

Az újság élete is megváltozott. Szerkesztőségi ülések online működnek, ami nem az igazi, tudjuk jól, de az év végén találkoztunk egyszer szabadtéren. Jó volt. 

Az önkormányzat felmondta lapunk támogatását, bevételi forrásaink csökkentek. A lap fenntartását át kellett gondolnunk, "optimalizálni" kellett, a lehetőségekhez adaptálódni. Ezért két alkalommal kértük olvasóink segítségét, egyszer csak a közösségi médiában, másodszor az újságban is. Nagy örömünkre szolgált, amikor meghallgatásra talált! Sokan sokat tettek lapunkért. 

Hála érte! 

Az optimalizálás egyelőre azt jelenti, hogy 16 oldalasra kell lecsökkentenünk az oldalszámot. Egyelőre a színes előlaptól nem szeretnénk még megválni. Ha a helyzet nem javul elgondolásunk szerint a következő lépés ez lenne. Újra fekete-fehér külső. Ezt szeretnénk elkerülni. 

A most befolyt összegekből a januári és februári lapszám megjelenése biztosított. Köszönjük, mégegyszer és ezerszer!

A lecsökkent oldalszám azt jelenti, hogy a beérkező írások közül lesz, amit nem tudunk megjelentetni, ezért előre is elnézést kérünk!

Boldog új évet kívánunk minden kedves olvasónknak, támogatónknak!

Váci polgár szerkesztősége

2020. június 29., hétfő

A Piarista Gimnázium digitális munkarendje


A Piarista Gimnázium digitális munkarendje - Online kezdet március 15-én, online befejezés június 15-én
A koronavírus járvány március közepén az iskolai életet, a tanulást, a munkát, a lelki életet, a családokat, az egyedülállókat, a szegényeket és a gazdagokat is az otthonok négy fala közé rekesztette. A hirtelen átállást a digitális munkarendre a 7.b osztály által hónapokon át begyakorolt március 15-diki műsoros megemlékezés osztálytermekbe való „beszorulása” előzte meg. Ekkor már nem gyűlhettek össze a díszteremben az iskola tanulói a megemlékezésre. Ezért az osztálytermekben vetítettük le az előadást, nehogy „kárba” vesszen a diákok munkája. Ezt követően indult meg az otthoni online tanulás.
A kutatásért felelős Piarista Tartományi pedagógiai munkacsoport május elején (másfél hónap után) egy országosan egyedülálló) átfogó tartományi felmérést végzett a diákok, a szülők, valamint a pedagógus- és tanulást támogató munkatársak között a digitális távtanulási időszak tapasztalatairól a márciusban kiadott pedagógiai elvek megvalósulásáról. A kérdőívet 1425 szülő, 1436 diák és 307 munkatárs, összesen 3168 válaszadó töltötte ki. (Forrás: a Piarista Tartomány honlapja) Megállapításokat, következtetéseket próbáltak levonni adatokkal alátámasztva, átlagokat, megoszlásokat vizsgáltak.
Az egész tartományi gyorsjelentés még gondos elemzést igényel, de a kutatásban résztvevő váci csoportok digitális munkarendhez való hozzáállásának néhány aspektusát összegezte Kalász Ákos igazgató úr egy tanulmányban (teljes elemzés megtalálható a VPG honlapján)
Diákjaink képe
A diákok saját bevallásuk szerint tanulással átlagosan napi 4 órát töltenek a képernyő előtt, míg képernyő nélküli tanulással mintegy 2 órát. Konkrét, képernyő előtti tanórájuk (online tanóra) átlagosan heti 4 volt. A diákok megélése szerint a digitális tanulás nem különösebben változatosabb, mint az a kontaktiskolában volt, bár kis mértékben inkább a változatosság felé billen a mérleg. A terhelés nagyobb mértékben érzékelhetőbb számukra e munkarendben, a nap végére inkább fáradnak el a diákok. Feltételezem azért, mert a digitális térben valódi tevékeny munkát kell végezniük, rendszeresen kellett egzakt határidőre egzakt tanulói munkákat produkálni, leadni. Ebben a helyzetben nem elég passzívan végigülni a tanórát, hanem valódi, aktív tanulásra szólított e helyzet. A szöveges indoklások csaknem 20%-a szól a túlterheltség valamilyen formájáról (túl sok feladat, túl időigényes, több a tananyag, mint korábban volt, szűkös határidők, túl gyors haladás, túl sok gép előtt töltött idő). Azon tantárgyak nehezebbek, amelyek tanárai kevesebb kontakt órát tartottak.
A diákok sok esetben nem a nap hagyományos (8:00-15:00) „munkaidejében” végezték el az iskolai feladatokat, de kétharmaduk jelezte, hogy kialakult valamiféle napirendje. Úgy tűnik, ebben a diákok élvezték a szabadságukat, akár annak árán is, hogy éjszakába nyúlóan dolgoztak, éjjel adtak le faladatokat, későn feküdtek le, későn keltek. Ugyanakkor tanulási folyamataikat többségük megtervezte. Együtt mozog ezzel az adattal a diákok felelősségének kisebb mértékű növekedési is az online tanulásukkal kapcsolatban. A felelősség és a tervezés kéz a kézben jár.
Sajnálatosan a diákok megélése szerint a tanárok ebben a tervezésben nem adtak kellő segítséget, a tanári tanulási ciklusokra a leggyengébb átlagot mutatja a kutatás.
Elismerően jeleztek vissza a diákok a tanárok más jellegű támogatását illetően és a tanári visszajelzés tekintetében. A személyes figyelmet a diákok kétharmada inkább érezte tanárai részéről. A feladatokat többségükben inkább teljesíthetőnek látták a diákok, de ebben nagy volt az eltérés a válaszadók között. Nyilván a tanári karakter, a tantárgy jellege és a diákok terhelhetősége van e nagy szórás mögött.
Technikai nehézségek kevéssé nehezítették a kapcsolódást a munkához, a diákok többségének a szülők rendszeres operatív támogatására sem volt szüksége a szokottnál nagyobb mértékben. A magasabb tanári támogató jelenlét mellett magas a társak egymást segítésének átlaga. Viszont a diákok egymástól való fizikai elszigeteltsége, a közösség hiánya több válaszban is felmerült a távtanulás legnagyobb nehézségeként.
A diákok a Google tanterem adta kereteket kiemelkedően jónak értékelik. Döntően az internetbiztonság kérdésében sem volt rossz tapasztalatuk.
Tanáraink képe
A válaszadók közel 95%-a olvasta a Piarista Pedagógiai Digitális Alapelveket (9,34), s valamennyien az azonosulást érző válaszok egyikét jelölték be. A tanulástámogatás változatosságára adott érték hasonló a diákok változatosság-megélésével. A tanárok kevesebb, mint fele érzi inkább változatosnak a munkáját a digitális munkarendben. A tanárok átlagosan 6,77 órát töltenek egy nap az iskolai munkájukkal. Ez az adat a diákok válaszával közel megegyező. (6 óra) A válaszadó pedagógusok átlagosan hetente 4 Zoom órát tartanak, de nagy az egymás közötti eltérés. A távtanulási helyzet legnagyobb nehézségének a leterheltséggel kapcsolatos indokot nevezték meg (időigényesebb a munka, túl sokat kell a gép előtt ülni).
A technikai problémák, az otthoni és családi körülmények nem jelentettek megoldhatatlan problémát, de esetenként sokszoros teher hárult a családos kollégáinkra. Tanáraink négyötöde fegyelmezett napirendben élte a digitális munkarendet. Állításaik szerint magas arányban adtak visszajelzést tanulóiknak. A maguk által adott feladatokat biztosan teljesíthetőnek ítélték. Messze elmarad ettől a diákok jelzése ugyanerre a kérdésre. Mosolyogtató az adat arra vonatkozóan, hogy a szülők értéke - hajszál pontosan - a kettő között van.
A sok befektetett munka hatékonysági mutatója is magas. Mindezt annak ellenére, hogy a szöveges válaszokban a távtanulási helyzet legnagyobb nehézségei között említették a kollégák a személyes kontaktus hiányát mind a gyerekekkel, mind a kollégákkal, a diákok fejlődésének követésének, ellenőrzésüknek nehézségével együtt.
Figyelemre méltó, a tanárok saját digitális készségeinek értékelése. Azt érzékelem, hogy tanárainkkal készek voltunk sokat tanulni a helyzetben, hatékonyan használtuk ki a horizontális tanulás adta lehetőségeket, amit az egymáshoz kapcsolódás magas értéke és a munkahely által adott személyes érdeklődés megélése is mutat. A legnagyobb pozitívumok szöveges meghatározásakor több olyan összetevő is megjelent, ami az egymásra való figyelem és a hálózatos kapcsolatok erősödését mutatja.
A szülők képe
Az iskola és a tantestület felkészültségét, a tanárok segítőkészségét magas értékek jelzik. Technikai problémákat a szülők sem érzékelnek jelentős mértékben, gyermekeik segítése kisebb mértékben rótt új feladatot a járványt megelőző időkhöz viszonyítva. Érdekes, hogy kifejezetten alacsony a szülők egymáshoz kapcsolódásának mutatója. Feltételezhető, hogy a családokra nehezedő nagyobb teher nem adott erre lehetőséget.
A szülők nem érzik határozottan, hogy gyermekeik jelentősen nagyobb felelősséggel állnak a tanuláshoz, mint a járvány előtt az iskolában. Gyermekük saját tanulásának önálló megtervezéséről közepes mértékben gondolják, hogy jobban megy, mint a járvány előtt. A diákoknál jobban érzik (vagy vágyják?), hogy van kialakult napirendje gyermeküknek. A tanulás tervezhetőségével, kiszámíthatóságával kapcsolatban úgy látják, hogy a tanárok inkább segítenek tervezni a gyerekeknek az önálló tanulás folyamatát, időben jelzik a feladatokat, kéréseket.

A kérdőíves felmérés előtt április 30-án online búcsúztató keretében próbáltuk lezárni a végzős diákok tanulási időszakát, hogy azután az érettségi vizsgákra való önálló tanulásra koncentrálhassanak a tanáraiktól kapott irányelvek alapján. A ballagást, a tartományi és iskolai díjak, jutalmak átadását későbbre tervezzük.
A tartományi felmérés körüli időszakban, május 4-én megkezdődtek az írásbeli érettségi vizsgák a járványügyi helyzetre való tekintettel szigorú szabályok szerint – maszkban és kesztyűben. Rendben lezajlottak, egészen június 6-ig tartottak az megmérettetések a különböző tantárgyakból közép és emelt szinten. Szóbeli érettségi vizsgát iskolánkban csak testnevelés tantárgyból tett néhány diák, és volt egy-két speciális eset is. A többi diáknak már csak az érettségi bizonyítványok kézhezvétele volt a feladata, ezekre június 11-12-13-án került sor. A helyzet közben úgy változott, hogy az eredményhirdető értekezleteket sikerült lezárni egy-egy jó hangulatú bankettel az iskola étkezőjében, ahol szakácsaink főztek finomabbnál finomabb ételeket maturandusainknak. A diákok is hálásak voltak tanáraiknak, és kis figyelmességekkel (virág, bor, tablókép) köszönték meg sokéves munkájukat.
A tanévzáró – Te Deum – ünnepségre csak szűk körben kerülhetett sor június 15-én a tantestület, az énekkar és egy osztálynyi diák részvételével. A többi diák online kapcsolódhatott be a szertartásba családja körében. Ezt követően az egyes osztályfőnökökre hárult az év végi bizonyítványok kiosztása, melyekre osztályszinten a tantermekben került sor. Nem maradtak el az oklevelek, emléklapok, jutalomkönyvek sem, sőt, diákjaink kétharmada az igazgató általi digitális dicséretben részült (legtöbben több tantárgyból is) „a digitális oktatásban való kiemelkedő feladat teljesítésért”, amiért a szülők sok esetben hálájukat, és köszönetüket fejezték ki.
Iskolánk vezetősége és tanárai ezúton is köszönik a családok nagyfokú együttműködését!

Nyári művészeti tábor - Thália Művészeti Egyesület - Gyémánt Musical Stúdió


2020. január 27., hétfő

25 év

Megtelt a piarista gimnázium díszterme, 2020. január 18-án. Hogy mi előzte meg? Nagy szervezői munka és rengeteg pakolás, gondolkodás, no meg az ültetésrend készítése. Mondanom sem kell, hogy nem sikerült tökéletesre. Mert nem lehet. Akárhogy igyekeztem. Ha tehetném én ülnék hátra, tényleg!
No de a pénteki készülődésben nagyon sok segítségünk volt, jöttek barátaink, voltak "küldöttek", ezúton is köszönjük a fiataloknak és mindenkinek a sok sok segítséget.
(Fotók: Török Péter munkái, köszönjük Peti!)

Szombat este, hat előtt gyülekeztek a vendégek, akivel megbeszéltük hozott  süteményt is, ugyanis sütiversenyt is tartottunk (ami persze utólag derült ki, hogy verseny is kerekedik belőle). Az előételt felszolgálták a cserkészek, mert idén is a 811. sz. Szent József Cserkészcsapat Szotyi őrse volt (Mada, Dorka, Gitta, Bori, Lilla, Adél, Polli, Emi, Dóri) akik önkéntesen vállalták a vacsora felszolgálást, de ki ne hagyjam a Váczi Néptáncegyüttes lelkes tagjait (Blanka, Marci, Levi), akik maradtak egy páran és szintén segítettek nekünk, sőt voltak barátok is, akik önkénteskedtek (itt említeném meg Hunort és Ábelt)! Voltak rikkancsaink is, akik a különszámot kiáltották és tombolában segédkeztek, Ádika, Andris és Turul valamint önkéntes segítőjük Leila.

A vacsorát köszönjük a Patak étteremnek, Almássy Gábornak és Ványi László séfnek. 
A szuper fények, hangosítás és a remek zene, immáron harmadszor Monostori Gábor, DJ Mono hozzáértését tükrözte! Köszönet érte! Rusztik virágüzletnek a díszítésben nyújtott segítséget!
Fotó: Szalay Ákos
Köszönjük Szalay Ákosnak is a fotókat, amikkel meglepett minket!
Köszönet Főtisztelendő Megyéspüspök úrnak, Marton Zsoltnak, hogy fővédnöke volt bálunknak és köszöntötte az egybegyűlteket! Hálásak vagyunk jelenlétéért!

Hálásak vagyunk szintén az est "sztárvendégének" Lackfi Jánosnak is, hogy elfogadta meghívásunkat, egy humoros, kiváló műsorral lepett meg minket. Köszönjük, hogy velünk is vacsorázott, hogy megtisztelte közösségünket jelenlétével!Köszönjük Komáromi Blankának a népdal csokrot, hogy évről évre meglep minket remek népdalénekével.  Köszönjük a Váczi Néptáncegyüttesnek (Marcinak, Zalánnak, Csonginak, Máténak, Levinek) és vezetőjüknek Karánsebessy Balázsnak a remek műsort, hisz nélkülük sem lenne már Vác Városért Alapítvány bál!

Köszönet a város vezetésének, polgármester asszonynak Matkovich Ilonának és alpolgármester úrnak, Inotay Gergelynek, hogy elfogadták a meghívást és eljöttek hozzánk.


A terem, gyönyörű, hangulata felemelő, a lehetőség, hogy megkaphattuk... hála! Hála tölti el szívünket és hatalmas köszönet Kalász Ákos igazgató úrnak, hogy egy igazán méltó helyen ünnepelhettük lapunk megjelenésének 25. évfordulóját!


Külön köszönet Rusvay Gábornak és Tóth Péternek az italok karbantartásáért!
Ványi Éva társammal, egymást kiegészítve, segítve egy remek estét tudhatunk magunkénak vagy magunk mögött? Talán mindkettő igaz. Reméljük valódi ünnepet sikerült varázsolnunk. 
A műsor és vacsora után jött a torta, de előtte egy ének, egy szép magyar születésnapi köszöntő, amit együtt énekeltünk. 💓

A tombola előtt, a süteményverseny győztesét megleptük egy köténnyel: Classified Váci Polgár háziasszonya 2020.

Lehet, hogy nem sikerült akkor helyben tolmácsolnom, tolmácsolnunk, hogy mennyire meghatott minket és jólesett, hogy ilyen sokan eljöttetek és velünk együtt ünnepeltetek! Köszönet a tombolákért. Köszönjük, hogy egy fél mondatra 19 tepsi süteményt sütöttetek, hogy mindenki megmozdult egy kicsit, egy kicsit mindenki hozzátett! Ez remek érzés! Együtt tudunk tenni egy nemes ügyért. Köszönet ezerszer és ígérjük  a folytatást! Isten éltessen mindenkit!

kkm

Legyen újra korrekt párbeszéd!